Log in Item aanvragen
Burgerinitiatieven, crowdfunding, financiering door particuliere en professionele beleggers: ook bij de middenstand komen we deze termen de laatste jaren steeds meer tegen. Door diverse omstandigheden, niet in het minst de toegenomen populariteit van online spelers en uiteraard Covid-19, hebben winkeliers het zwaar. Zo kwam HEMA deze zomer uitgebreid in het nieuws. Het burgerinitiatief om van HEMA een coöperatie te maken kreeg landelijk veel aandacht. Een dergelijke redding door middel van een coöperatie is in de boekhandel een bekend fenomeen.
Marijke Flamman

De brancheorganisatie voor boekverkopers, de Koninklijke Boekverkopers bond (KBb) heeft zich enkele jaren geleden de coöperatieve jas aangemeten. In 2013 richtten diverse auteurs en illustratoren de coöperatieve uitgeverij Menuet op – de naam betekent ‘samendans’. Boekhandel Boomker uit het Groningse Haren heeft in 2014, het jaar waarin de Polare boekwinkels failliet gingen, de boekhandel in het dorp weten te behouden door aan zijn klanten een bedrag van (totaal) twee ton te vragen en een coöperatie met zijn klanten op te richten. Eveneens ten gevolge van het faillissement van Polare verenigden 1750 boekliefhebbers zich in 2014 in Rotterdam. Zij namen als coöperatie een belang in de BV die de doorstart van boekhandel Donner vormgaf. En vanuit dezelfde financiële noodzaak hebben onlangs boekhandel Het Colofon in Arnhem en de Nieuwe Boekhandel in Bos en Lommer hun onderneming omgevormd tot een coöperatie. Hier zorgden buurtgenoten en ‘vrienden’ van de boekhandel er in financiële zin voor dat de coö