Log in Item aanvragen
Een coöperatie is organisatiekracht en marktmacht. Het zijn twee essentiële ingrediënten om toekomstperspectief te kunnen bieden aan de leden. “Coöperaties zijn per definitie gericht op de lange termijn en daardoor stabieler”, aldus Rob Donker, directeur van de NCR.
Ton Schönwetter

“De coöperaties hebben de agrarische sector gemaakt tot wat zij nu is. Er was veel armoede in de land- en tuinbouw toen de eerste coöperaties werden opgericht. Ze zijn een verlengstuk van het boerenerf en hebben er mede voor gezorgd dat boeren een beter inkomen kregen. Ze doen dat nog steeds. Ze zullen daarom ook in de toekomst belangrijk blijven”, zegt Ankie Wijnen, de voorzitter van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR), de koepelorganisatie van coöperaties. De coöperatie is een bedrijf met een lange adem, gericht op continuïteit. Daarin schuilt een deel van haar succes. “De leden van een coöperatie kiezen er bewust voor niet alle kapitaal uit te keren, maar in de toekomst te investeren. Dat is hun kracht.”

Groeiend aantal

In ons land zijn