Log in Item aanvragen
De transitie naar een meer duurzame landbouw is een grote uitdaging voor de Nederlandse land- en tuinbouw, en dus ook voor agrarische coöperaties. Heeft de transitie naar meer duurzame landbouw effect op de relatie tussen leden en de coöperatieve onderneming? Wat doen coöperaties om hun leden te ondersteunen naar een landbouw die klimaatverandering tegengaat, die biodiversiteit behoudt of zelfs vergroot en die natuurlijke hulpbronnen beschermt?
Jos Bijman

In een verkennend onderzoek voor NCR schetst Jos Bijman, universitair hoofddocent aan Wageningen Universiteit, een aantal uitdagingen en dilemma’s waar coöperaties mee worstelen, maar vooral ook de oplossingen die al in de praktijk zijn gebracht.

Dit artikel is gebaseerd op gesprekken met managers en bestuursleden van 10 verschillende coöperaties. Die coöperaties vertegenwoordigen de verschillende sectoren van de Nederlandse land- en tuinbouw: melkveehouderij, akkerbouw, sierteelt, groenteteelt en fruitteelt. Naast negen afzetcoöperaties, is één toeleveringscoöperatie geïnterviewd.

Projecten op gebied van duurzaamheid kunnen gericht zijn op de coöperatieve onderneming of op de bedrijven van de leden. Voor een aantal coöperaties geldt dat er een verschuiving plaatsvindt van projecten in de coöperatieve onderneming (bijvoorbeeld reductie van energiegebruik) naar ondersteuning van de duurzaamheidsinspanning van de leden.

Soms zijn projecten van de onderneming en bij de leden aan elkaar gekoppeld. Een voorbeeld zien we bij FrieslandCampina, waar een groot deel van de fabrieken op 100%