Log in Item aanvragen
Coöperatieve samenwerkingsverbanden bieden vaak uitkomsten waar de markt tekortschiet. Als ondernemers zich verenigen vindt er onder andere schaalvergroting plaats waardoor kosten worden bespaard. Ook biedt het samen ondernemen de mogelijkheid om ideeën en kennis uit te wisselen. Coöperatief ondernemen is echter niet alleen weggelegd voor ondernemers. Integendeel, ook daar waar de overheden tekortschieten ontstaan initiatieven met een uniek maatschappelijk en financieel sterk karakter. Een mooi voorbeeld hiervan vinden wij bij de natuur- en landschapbeheer subsidies.
Martijn den Ouden

Bureaucratische ladder

Het zijn van een lidstaat van de Europese Unie brengt zowel voordelen als nadelen voor Nederland. Een voordeel is dat er vanuit de Europese Commissie geld beschikbaar wordt gesteld in de vorm van subsidies om internationale doelen te kunnen bereiken. Een nadeel hiervan is dat de subsidies via een ‘bureaucratische ladder’ afdalen naar de EU-lidstaten.

Zo ook de subsidies voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb); een belangrijk instrument voor het realiseren van (internationale) natuurdoelstellingen. Het ANLb ondersteunt het beheer van natuurgebieden en verbindt natuurgebieden met elkaar. De doelgroep voor deze subsidies zijn agrarische grondbezitters die hun grond beschikbaar willen stellen voor natuurbehoud en
biodiversiteit. Voordat deze doelgroep echter toegang heeft tot subsidies moeten er veel treden van de ladder beklommen worden. Kostbare treden, waarvan de kosten ook gedragen moeten worden door de subsidiegelden.

Natuurrijk Limburg

Het verlies van subsidiegeld voor de allocatie van de subsidiestroom is een noodzakelijk kwaad. Toch kan dit proces