Log in Item aanvragen
De omgeving waarin coöperaties en hun leden opereren wordt steeds ingewikkelder. Zowel binnen als buiten de coöperatie zijn meerdere stakeholders betrokken. Er spelen verschillende belangen en de omstandigheden veranderen voortdurend. De communicatiebehoefte is bovendien enorm toegenomen en daarmee komt er een grotere druk op coördinatie en besluitvorming. Complexiteit! Wat nu als we dit niet als een probleem maar als een vertrekpunt beschouwen?
Wilbert van den Bosch

‘Je weet zelf hoe stroperig die organisatie is’, zei een medewerker van een grote coöperatie onlangs tegen me. ‘Met kauwgom onder je klompen door het moeras’, verzuchtte een bestuurder. Daartegenover staat het zelfverzekerde motto van het Vlaamse Cera: ‘Diep geworteld, breed vertakt.’ Voorgesteld als een grote volgroeide boom. Omgaan met de complexiteit van een coöperatie is niet eenvoudig en leidt niet zelden tot frustratie of tot ongewenst centralisme. Maar wat als we vanuit een ander perspectief starten? Complexiteit niet als een probleem zien maar als een gegeven beschouwen.

Voortdurend veranderd samengaan

De volwassen boom is een complex systeem met een schier oneindige hoeveelheid vertakkingen. Ons eigen zenuwstelsel is al niet anders. En niet alleen qua vorm! Het transport van informatie van en naar onze hersenen verloopt door vermindering en versterking van energie in de vele contacten tussen de neuronen. Als we dit als metafoor voor de coöperatie gebruiken, kun je stellen dat het functioneren van