Log in Item aanvragen
De nieuwe generatie boeren heeft een eigentijdse blik op zaken en op coöperaties. Eén van de conclusies van De Nationale Coöperatiedag 2016 was dat een wendbare coöperatie beter in staat is te reageren op de steeds veranderende omgeving waarin zij opereert. Een essentieel onderdeel van wendbaar zijn is innovatie, waarbij het de kunst is om ‘rijke ervaring’ te combineren met een ‘frisse blik’.
Nicole Sloot

Als het gaat om innoveren, is de jonge generatie bij uitstek de groep die de coöperatie kan voorzien van een frisse blik en waar men dan ook niet omheen kan. Zo ook niet bij Agriterra, een organisatie die gespecialiseerd is in het professionaliseren van coöperaties in ontwikkelingslanden. Dit doet ze met kennisoverdracht door middel van advies, training en praktijkuitwisselingen met Nederlandse agri-food experts.

De coöperaties waar Agriterra mee samenwerkt, bevinden zich in meer dan tien verschillende landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. In haar werkzaamheden op het gebied van jongerenparticipatie bij coöperaties, betrekt Agriterra enerzijds de jonge leden van coöperaties, door hen in dialoog te laten treden met de bestuurders en managers van de coöperatie waar zij lid van zijn. Anderzijds worden Nederlandse jongerenexperts uit de agrarische sector als Agripooler bij projecten betrokken. Agripool is het recruitmentbureau van Agriterra, voor agri-food experts uit het Nederlandse coöperatieve agrarische bedrijfsleven.

Jongerenraad