Log in Item aanvragen
In het maart nummer van de Coöperatie hebben we aandacht besteed aan communicatie binnen de coöperatie. Vaak zien we dat de communicatie zich vooral richt op de (financiële) bedrijfskant van de coöperatie. Hierdoor gaat een coöperatie steeds meer lijken op een gewone onderneming. Juist de samenwerkingscomponent wordt te weinig belicht. In deze editie praten we verder over dit onderwerp met expert Betteke van Ruler. Aan de hand van een aantal vragen en stellingen zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
Saskia Brouwer

Welke rol speelt communicatie binnen een coöperatie?

‘Communicatie helpt leden te verbinden en de coöperatie sterker te maken. Communicatie is veel te belangrijk om alleen over te laten aan de communicatieprofessional. Iedereen in de coöperatie van bestuurder, directeur tot medewerkers dient competent te zijn in communicatie. Mijn ervaring is dat grote coöperaties steeds verder af staan van hun leden. En zich steeds minder opstellen als ledenbedrijf, waardoor zij lijken op andere ondernemingsvormen. Hierbij wordt communicatie gebruikt als een soort marketingtool. Terwijl je in de coöperatie juist met elkaar in gesprek moet gaan om te kijken waar de wensen en ideeën van leden liggen. Alleen door daarover te communiceren kom je tot gedragen ideeën. En krijgen ideeën ook gezamenlijk gestalte. Voor ieder samenspel van mensen en dus voor iedere organisatie is goede communicatie belangrijk.’

Zijn coöperaties uniek qua communicatie?

‘Ik zie veel