Log in Item aanvragen
Woensdag 21 april was het zover; het symposium over communicatie en de coöperatie. De bijeenkomst werd digitaal aangeboden en we mochten maar liefst 80 deelnemers ontvangen. Waaruit blijkt dat dit onderwerp zeer relevant is. In dit artikel een samenvatting van het programma.
Wendy Vorstenbosch

Coöperatie vs ‘gewone’ onderneming

De coöperatie gedraagt zich in de communicatie naar leden en naar buiten steeds meer als een ‘gewone’ onderneming. Terwijl het dat niet is. Veel coöperaties communiceren met de leden met name over zaken die de bedrijfsmatige kant van de coöperatie aangaan. Denk aan marktomstandigheden, prijsvorming en leveringscondities. Het gaat nauwelijks over de verenigingskant van de coöperatie. Bijvoorbeeld waarom werken we samen, en wat zijn de zorgen die de coöperatie kan wegnemen. De aandacht gaat dus vooral naar de transactionele relatie en de prestaties die daarmee te maken hebben, terwijl de coöperatie vooral ook niet materiële en lange termijn doelen moet nastreven. Kortom de zorg is dat coöperaties het lid meer als klant/leverancier zien en andersom. Met als gevolg dat op termijn de kracht van het collectief gemist wordt; ‘het waarom’