Log in Item aanvragen
Samenwerken en communiceren zijn vaardigheden die meestal hand in hand gaan. De coöperatie is een samenwerkingsvorm waarbij communicatie tussen leden en de coöperatie, tussen leden onderling en iedereen daarbuiten van groot belang is. Communicatie brengt en versterkt verbindingen en is daarmee erg belangrijk voor het samenwerkend vermogen binnen de coöperatie.
Saskia Brouwer, Wendy Vorstenbosch

De coöperatie is een zelfhulporganisatie. Ondernemers en consumenten die merkten geen invloed te kunnen uitoefenen op het vraag- en aanbodmechanisme, ontdekten de kracht van het collectief samenwerken. Door de opkomst van coöperaties ontstond er een betere positie voor de materiële belangen van de leden. Samenwerken is het centrale coöperatieve aspect, samen doelen realiseren die voor een individu niet goed haalbaar zijn. Dit kan alleen op basis van onderling vertrouwen en daarin speelt communicatie een sleutelrol.

Ledencommunicatie

De coöperatie is een middel om te voorzien in de behoefte van de leden. Daarom moet de coöperatie goed in beeld hebben en houden wat deze behoefte is. Communicatie is hierbij essentieel. Enerzijds van lid naar coöperatie: aangeven waar de zorgen zitten, welke uitdagingen ze zien en wat van de coöperatie verwacht wordt. Anderzijds tussen de leden onderling. Een lid zal vooral vanuit de eigen bril naar de coöperatie kijken.