Lees verder
Hoe zorg je dat je als coöperatie je leden betrokken houdt, samen betere besluiten neemt en meer draagvlak krijgt voor genomen besluiten? Met een coöperatieve dialoog. Hoe deze precies werkt en wat dat vraagt, stond centraal tijdens De Nationale Coöperatiedag 2018 op 22 november. Natuurlijk is het jaarcongres voor coöperatief Nederland ook het moment voor ontmoeting en het delen van kennis. Place to be dit jaar was DeFabrique, een oude lijnolie- en mengvoederfabriek tussen de Utrechtse en Amsterdamse weilanden. Hier namen 240 coöperanten van 62 verschillende coöperaties deel aan een interactief programma.
Wendy Vorstenbosch

In het programma was er volop aandacht voor de verschillende rollen en belangen die er zijn binnen de coöperatie. In feite vormt de coöperatie een vereniging met een bedrijf, ten behoeve van de leden. Juist hun gedeelde belang staat centraal en zou het uitgangspunt moeten vormen tijdens de menings- en besluitvorming. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed in veel gevallen echter bij een klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Zeker omdat coöperaties steeds meer diversiteit kennen in hun ledengroepen, is coöperatie-management een complexer vak geworden. Zij moeten rekening houden met diverse normen, diverse verhalen en diverse identificaties. Een goede dialoog geeft daar ruimte aan.

Tijdens de op maat gesneden deelsessies experimenteerden bestuurders, commissarissen, voorzitters, directeuren, senior managers, ledenraadsleden, jongerenraadsleden en medewerkers met verschillende werkvormen om met elkaar een coöperatieve dialoog te voeren. En ontdekten ze hoe ze via de dialoog een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun coöperatie. Uiteraard was er veel ruimte om ervaringen en voorbeelden met elkaar te delen en van elkaar te leren.


Bestuurders Commissarissen DNCD 2018

Wie: Bestuurders & commissarissen
In dialoog over: Wat kunnen we leren van Coöperatie 2020 bij Royal FloraHolland?
Met: Jack Goossens, Royal FloraHolland en Wilbert van den Bosch, NCR.


Wilfrid Opheij DNCD2018

Wie: Directeuren & senior managers
In dialoog over: Wat zijn de condities voor kansrijke samenwerking?
Met: Wilfrid Opheij, Common Eye.


Voorzitters Gesprek op Voeten DNCD 2018

Wie: Voorzitters
In dialoog over: Deep Democracy. In een gesprek op voeten op zoek naar de wijsheid van de minderheid.
Met: Sandra Bouckaert en Marion van de Guchte, Academie voor Organisatiecultuur.


Ledenraadsleden DNCD2018

Wie: Ledenraadsleden
In dialoog over: De rol van de ledenraad en experimenteren met actieve dialoogvormen.
Met: Bart van Leerdam, NCR.


DNCD 2018 Frisse Blikken

Wie: Jongerenraadsleden
In dialoog over: Invloed zonder macht. Oefenen met de 6 beïnvloedingsstrategieën van Cialdini.
Met: Joep Pennartz en Joop Janssen, Frisse Blikken.


Medewerkers DNCD2018

Wie: Medewerkers
In dialoog over: Wat betekent het om te werken voor een coöperatie?
Met: Caroline Duivenvoorden van Agrifirm, Hans Stapel van Coop Supermarkten, Gert Sikken van Royal Cosun, Ronald Korpershoek van NCR/ Rabobank en Marijke Flamman, NCR.


DNCD 2018 Arjen Hoogwerker

DNCD 2018 Beamer

Verandering vindt plaats in het ondertussen

Tijdens het plenaire deel van de dag nam organisatie-antropoloog Danielle Braun de deelnemers mee op reis over de hele wereld om uiteindelijk weer te belanden in de spelonken van de eigen coöperatie. Ze bracht in beeld hoe we kunnen leren van wat we al weten. Hoe je als coöperatie kunt leren van gebruiken en rituelen van verre vreemde volken. Van tribes overal op aarde, over rituelen en totems. Over oprechte aandacht voor elkaar en dat veranderingen plaatsvinden in het ondertussen. Dat is waar mensen leren en waar verandering plaatsvindt. Het voeren van continue dialoog betekent dat je nooit meer hoeft te vergaderen en alleen nog maar échte gesprekken voert tijdens je meetings. Danielle liet ook zien hoe én waarom je daarbij gebruikmaakt van de kracht van het collectief en de wijsheid van de minderheid toevoegt aan het meerderheidsbesluit.

Verandering doe je in het ondertussen

Danielle Braun

De organisatie-antropoloog hield de deelnemers ook een spiegel voor: “Waar we in het dagelijks leven bijvoorbeeld uitgebreid stil staan bij geboorte en dood, daar laten we in het bedrijfsleven mensen stilletjes afscheid nemen en vergeten we inwerkprogramma’s of een goede afscheidsspeech. Terwijl die rituelen er niet voor niets zijn.” Ze legde ook uit dat cultuur gaat over aangeleerd gedrag. “Cultuur wordt geleerd, gedeeld en doorgegeven van generatie op generatie. Cultuur heeft een eigen grammatica, een eigen manier van antwoord geven op vragen die zich aandienen. En cultuur heeft altijd een doel, is functioneel, hoe bizar ook. Dat is bij tribale stammen niet anders dan in ons dagelijks werk.”

We doen het samen met elkaar

Nina de la Croix

Zangeres en actrice Nina de La Croix sloot op humoristisch wijze aan op het verhaal van Danielle. Ze vatte de dag samen in een column en een lied “Samen werken doe je samen.” De Nationale Coöperatiedag 2018 werd afgesloten met een netwerkdiner.

Van denken naar doen

We willen van denken naar doen. Samenwerking lukt vooral door daadwerkelijk activiteiten te ondernemen. Coöperaties kunnen veel van elkaar leren. NCR verzamelt ten bate van alle coöperaties de theoretische achtergronden én de inspirerende praktijkvoorbeelden.

Bekijk de impressie van De Nationale Coöperatiedag 2018.