Log in Item aanvragen
Frontrunners staat deze keer in het teken van de coöperatieve inrichting van de deeleconomie. Meer specifiek over autodelen, dat de afgelopen jaren een nieuwe impuls heeft gekend waarbij er verschillende mobiliteitsinitiatieven van de grond zijn gekomen. Wij bespraken deze trend met Marcel Kloprogge, oprichter van zo’n initiatief en momenteel in het proces van schaalvergroting.
Martijn den Ouden

De deeleconomie is nog altijd volop in ontwikkeling. Vernieuwde inzichten over gebruik en verbruik geven vorm aan initiatieven als Repair Cafe, broodfondsen, AirBnB, Couchsurfing, foodsharing, crowdfunding, et cetera waarbij mensen samenwerken voor een collectieve consumptie of creatie van goederen en diensten. Zulke initiatieven worden in toenemende mate coöperatief georganiseerd en maken de deeleconomie een van de nieuwe pijlers binnen het coöperatief ondernemen. Een prominent voorbeeld hiervan is de toename van mobiliteitsinitiatieven binnen het personenvervoer van de afgelopen jaren.

Het succes van autodelen

Mobiliteit is een belangrijk goed voor de Nederlander, zowel zakelijk als privé. Het hebben van een eigen auto is hierbij voor veel mensen het uitgangspunt omdat het ongelimiteerde en onafhankelijke mobiliteit verstrekt. Echter, het eigenaarschap van een personenauto kent ook keerzijdes als hoge (onderhouds-)kosten en benodigde parkeerruimte. Het hebben van een auto kan een investering blijken met een relatief laag rendement: de auto staat immers vaak stil en