Log in Item aanvragen
De economie is na de coronapandemie nog altijd onstuimig; sinds juni 2022 ligt de inflatie rond de 8% met een piek in september-oktober van 14,5%. Extra reden voor veel werkgevers om de lonen naar boven bij te stellen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor coöperaties: in het licht van economische en maatschappelijke verschuivingen wordt het relevanter om naast een jaarlijkse indexatie de bestuurlijke vergoedingen van de coöperatie kritisch tegen het licht te houden. NCR voert als vast onderdeel van zijn dienstverlening benchmarks naar bestuursvergoedingen uit. In deze benchmarkonderzoeken komen interessante vragen, trends en bijzonderheden naar voren. In dit artikel bespreken we een paar van de belangrijkste trends.
Martijn den Ouden
Digitale vergaderingen

Met de komst van de coronapandemie heeft zich een bijzonder snelle ontwikkeling voltrokken: het digitale vergaderen middels een videobelverbinding, is binnen zeer korte tijd ingeburgerd en vormt ook voor vele coöperaties een hoeksteen in de vergadercultuur. En met goede reden; vaak zijn presentaties en andere digitale documenten gemakkelijk te bespreken en kunnen er korte bijeenkomsten georganiseerd worden zonder reistijd. Anderzijds is het ook duidelijk geworden dat digitaal vergaderen keerzijdes heeft en geen vervanging blijkt voor fysieke ontmoetingen. Kortom, digitaal vergaderen heeft zich gemanifesteerd als een eigen werkvorm. Maar hoort er bij een digitale vergadering ook een aparte vergoeding?

Tot nog toe heeft NCR enkel bij uitzondering kennis genomen van een afwijkende vergoeding in het geval van digitale vergaderingen. Het is dus ongebruikelijk dat er voor digitale vergaderingen anders wordt