Log in Item aanvragen
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Vraag niet of het een keer mis gaat in uw coöperatie maar wanneer! Coöpereren is mensenwerk. De buitenwereld is grillig. En soms gooit de binnenwereld roet in het eten. Voorbereid zijn op het afhandelen van een crisis is geen doemdenken maar wel-denken. Onder bepaalde condities is non-coöperatief gedrag legitiem.
Wilbert van den Bosch

Besturen is navigeren: het uitzetten en afleggen van een route van waar je bent naar waar je naartoe wilt. Dat laatste punt is bepaald in de door de leden goedgekeurde strategie. De kortste weg er naar toe, is een rechte lijn. Maar op pad met een groep mensen, blijkt de route vaak hindernissen te bevatten die afwijkingen van de rechte lijn (niet van de koers) rechtvaardigen. Soms zijn de hindernissen zo groot, dat sprake is van een crisis.

Bestuurlijk crisismanagement betekent voorbereid zijn op; en wijs handelen in, probleemsituaties in het bedrijf én in de vereniging. Voor coöperaties is het zaak om naast de bedrijfsmatige

*Met die kanttekening dat betrokkenheid gedifferentieerd is en bovendien kan variëren in diverse fasen van het lidmaatschap. Zie hierover meer in het NCR Ledenbetrokkenheidsdossier op het coöperatieplatform.