Log in Item aanvragen
Het themajaar ‘De Coöperatieve Dialoog’ beoogt de oorspronkelijke kracht van coöperaties: de kracht van het gezamenlijke, te versterken. Het principe van twee weten meer dan één kan helaas ook een tegenkant hebben: chaos en vertraging. Om die reden sluipt in coöperaties soms de neiging om zich net als kapitaals­vennootschappen ‘top-down’ te gedragen. Meesterschap weet kracht in goede banen te leiden. Coöperatief meesterschap kun je leren. Bijvoorbeeld met lessen uit de ‘crowdocratie’.
Iman Stratenus

Veel artikelen die ik lees beginnen met de constatering dat we in complexe tijden leven. Het tempo van verandering neemt alleen maar toe, businessmodellen staan onder druk, en de volgende generatie werkt in banen die een paar jaar geleden nog niet bestonden. Dat is allemaal waar. Organisaties staan onder druk en managers en bestuurders moeten sneller de juiste beslissingen nemen. Meestal gebruiken we daarvoor dezelfde besluitvormingsprocessen die we al jaren hanteren: vergaderingen met vaste agenda’s en lange powerpointpresentaties, al dan niet gevolgd door constructieve dialoog en uiteindelijk een stemming. Velen zijn ervan overtuigd dat om snelheid te maken het beter is de groep van beslissers kleiner te maken. De onderwerpen zijn immers complex en een klein groepje heeft minder tijd nodig om tot conclusies te komen. Soms is er zelfs de roep om één sterke leider die door de complexiteit heen kan manoeuvreren.

In het coöperatieve landschap leidt dat ertoe dat veel leden zich meer