Log in Item aanvragen
De periode waarvoor een bestuurder of toezichthouder van een coöperatie benoemd wordt is maatwerk, er gelden geen wettelijke regels voor. Het streven naar frisheid en innovatieve inzichten strijdt hierbij met aspecten als continuïteit en opgedane kennis van het bedrijf. Het scheelt maar een paar letters maar maakt het hierbij verschil of je bestuurder bent van een coöperatie dan wel van een corporate? Ondanks het feit dat er vele inzichten mogelijk zijn en maatwerk geboden is, heeft NCR voor u getracht een handvat te formuleren voor de diverse benoemingstermijnen. Deze zijn uiteraard ook opgenomen in de Uitwerkingen, behorend bij de Coöperatie Code 2019 (terug te vinden op het Coöperatieplatform).
Marijke Flamman

Benoemingstermijn(en) bestuurder

Om te bepalen wat een passende termijn is, wordt veelal gewerkt met de volgende factoren:
inwerktijd: het kost tijd om ingewerkt te raken in de rol van bestuurder, maar ook in de inhoudelijke vraagstukken waarmee men te maken krijgt. De complexiteit van de coöperatie en de capaciteiten van de bestuurder bepalen hoe lang deze inwerktijd is.
frisheid: ervaring komt met de tijd, maar deze tijd kan er ook toe leiden dat er minder scherpte ontstaat in het functioneren. Vanuit dat perspectief is er dus wat voor te zeggen om de zittingstermijn te maximeren.
continuïteit: het bestuur bepaalt de strategie van de coöperatie. Het is daarom van belang dat er continuïteit gecreëerd wordt door een langere zittingsduur.

Bij coöperaties zien we twee typen bestuurders: leden-bestuurders en directeur-bestuurders. De leden-bestuurders zijn de bestuurders die actief zijn in het zogenaamde basismodel of als niet-uitvoerende bestuurders in