Log in Item aanvragen

De tweede ALV van dit jaar werd gehouden bij InnStyle in Maarssen en werd goed bezocht. Een van de agendapunten van de ALV was de benoeming van nieuwe NCR-bestuursleden.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV zijn 3 nieuwe NCR-bestuursleden benoemd:

  • Walter Dresscher (Oprichter DEEL)
  • Ruud Plu (Directeur-Bestuurder Intrakoop)
  • Arian Kamp (Voorzitter Agrifirm)

Ook is Inge de Vries (Directeur-Bestuurder Boer en Zorg) herbenoemd als bestuurslid. Met