Log in Item aanvragen
NCR heeft diverse leden die ondernemen over de landsgrenzen heen. Met als gevolg dat deze coöperaties ook leden kunnen hebben in die landen. NCR ging in gesprek met drie coöperaties over de achtergrond hiervan, de impact van de cultuur- en taalverschillen en hoe zij hiermee omgaan.
Stan Steeghs

Lidmaatschap over de grens

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom een coöperatie onderneemt in meerdere landen. Zo kan er in een andere land een grote marktpotentie zijn. En om deze afzetmarkt te bedienen kan lokale productie van belang zijn. Leden leveren dan producten op korte afstand van de fabriekslocatie. Een andere overweging voor internationaal ondernemen is een bredere kostenbasis, waardoor noodzakelijke investeringen gemaakt kunnen worden. Ook speelt opportunisme een rol in de keuze om in een ander land actief te zijn; de gelegenheid kwam voorbij om een nieuwe groep leden te betrekken bij de coöperatie en daar is op ingespeeld. En tenslotte kan deze diversiteit een troef zijn in marketing.

De keuze om een leverancier in een ander land ook lid te maken van de coöperatie hangt soms samen met het feit dat daarmee het lid gebonden is om zijn afzet ook aan de coöperatie te leveren. Dit biedt dus