Log in Item aanvragen
Binnen het NCR-jaarthema: ‘Terug naar de Toekomst’ belichten we de visie van James Baarda die twintig jaar geleden de Cirkel van Zeven Verantwoordelijkheden introduceerde. Volgens Baarda komen coöperatiebestuurders voor problemen te staan waar zelfs de grootste en meestcomplexe ‘corporates’ niet eens over na hoeven te denken. Ook bestuurders van kleine coöperaties!
Wilbert van den Bosch

Een bestuur heeft een sturende rol in de coöperatie. Bestuurders worden door de leden gekozen of benoemd om hen te vertegenwoordigen. Dat is een delicate positie. De zeven verantwoordelijkheden van Baarda1 gelden voor alle bestuurders: gekozen bestuurders in het basismodel én benoemde bestuurders in bijvoor­beeld het RvC+-model. Die laatsten hebben vaak het voordeel van hun professionele scholing en ervaring. De gekozen bestuurders hebben het voordeel van hun persoonlijke betrokkenheid bij het belang van de coöperatie.

CIRKEL VAN BAARDA

In alle gevallen is de cirkel van Baarda bruikbaar bij a. de werving en selectie van nieuwe bestuurders b. een goede beschrijving van taken en rollen alsmede c. aandacht voor en evaluatie van de wijze waarop die worden uitgevoerd (de werkgeversrol van de ledenvergadering of de RvC).