Log in Item aanvragen
Dit keer besteden we in - to the point - aandacht aan de digitale algemene ledenvergadering. Het hoe en het waarom. Wij hebben drie coöperaties een aantal vragen voorgelegd over het houden van hun eerste digitale algemene ledenvergadering.
Dorien Groen

Noodwet COVID-19

Voor het vaststellen van een jaarrekening en diverse benoemingen is een Ledenvergadering vereist. Het fysiek bijeenkomen van de leden kan bij grotere coöperaties op problemen stuiten vanwege de Covid-19 situatie. Daarom heeft NCR zich ingespannen voor een tijdelijke wetgeving die digitale besluitvorming mogelijk maakt. De Noodwet Covid-19, geldig tot 1 september 2020 en verlengd tot 1 oktober 2020, staat toe dat het bestuur bepaalt dat leden geen fysieke toegang hebben tot de vergadering. Belangrijkste voorwaarden zijn dat alle leden de vergadering elektronisch kunnen volgen en de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering elektronisch vragen kunnen stellen over de agendapunten. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord. Het bestuur kan daarnaast bepalen dat de termijn van financiële verslaglegging van 6 maanden wordt verlengd met 4 maanden.

Checklist digitale ALV

  1. Geen formele besluiten? Dan gelden er geen formele vereisten ten aanzien van de organisatie van de ALV;
  2. Zorg ervoor dat