Driehoek gemaakt met vingers van drie mensen
08:36

Communicatie en de coöperatie


Woensdag 21 april was het zover; het symposium over communicatie en de coöperatie. De bijeenkomst werd digitaal aangeboden en we…

Lees meer
Handen met munten geld
02:33

Het Belgische Vriendenaandeel


In Nederland ondersteunt de overheid ondernemers tijdens de coronacrisis met een heel pakket financiële maatregelen. Zo ook in België, en…

Lees meer
to-the-point-juni-header
06:25

Drie coöperaties in gesprek over de Coöperatie Code


In - to the point – besteden we opnieuw aandacht aan de Coöperatie Code 2019 en de speciaal ontwikkelde gesprekskaarten.…

Lees meer
Cooperatie_647_interview_Ella_van_Kranenburg_cover
05:46

Themajaar 2021 Financiering van coöperaties: vergunningplichtig


Coöperaties worden in navolging van het uitgangspunt dat F.W. Raiffeissen reeds hanteerde, bij voorkeur door hun leden zelf gefinancierd. Bij…

Lees meer
Cooperatie_647_in zicht_hoofdbeeld_huisjes
05:44

One size fits nobody of ledendifferentiatie?


Leden zijn tot op zekere hoogte bereid om genoegen te nemen met onderlinge verschillen, dat is de mate van solidariteit…

Lees meer
Cooperatie_647_juni_2021_facts_en_figures_top_100_cooperaties
00:33

Nederlandse Coöperatie Top 100


Wat zijn de grootste coöperaties in Nederland, in welke sectoren hebben zij hun activiteiten en hoe groot is hun achterban?…

Lees meer
Cooperatie_647_rond de tafel_toezicht_houden
06:52

Op het puntje van de (andere) stoel


Bestuur en toezicht zijn twee verschillende rollen in de (coöperatieve) governance. Met de bestuursrol bedoelen we hier de directie /…

Lees meer
Symposium beeld
02:01

Symposium Communicatie en coöperatie, een terugblik


Communicatie helpt leden te verbinden en de coöperatie sterker te maken. Iedereen in de coöperatie communiceert, van bestuurder, directeur tot…

Lees meer
ALV 21 april 2021
00:26

Digitale Algemene Ledenvergadering NCR – 21 april 2021


Op woensdag 21 april 2021 vond de algemene ledenvergadering van NCR plaats. De livestream werd uitgezonden vanuit Fort de Batterijen…

Lees meer
Cooperatie_646_maart_2021_achtergrond_monistisch_stelsel_in_praktijk
06:17

Het monistisch stelsel in de praktijk


Per 1 juli 2021 krijgt het zogenaamde monistisch stelsel een wettelijke verankering omdat per die datum de Wet Bestuur en…

Lees meer
Cooperatie_646_maart_2021_grenzeloos_klimaat_actie_demonstreren
03:18

Het jaar 2020: #coops4climateaction


Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van COVID-19, maar ook in het teken van het internationaal uitgeroepen…

Lees meer
Cooperatie_646_maart_2021_interview_themjaar_financiering_van_cooperaties
06:18

Themajaar 2021: financiering van coöperaties


Kenmerkend voor de coöperatie is dat deze onderneming van, voor en door de leden is. Door de leden betekent onder…

Lees meer
Cooperatie_646_maart_2021_in zicht_vogels
05:16

Tegenstrijdig belang op topniveau


Het is precies zoals de Coöperatie Code 2019 het verwoordt: ledeninvloed en -zeggenschap is essentieel in de coöperatie. Afhankelijk van…

Lees meer
Cooperatie_646_maart_2021_facts_figures_een_cooperatie_dat_voelt_goed_lr
00:02

Een coöperatie; dat voelt goed!


Een coöperatie is geen doorsnee ondernemingsvorm. Maar wat weten Nederlanders over coöperaties en coöperatief ondernemerschap? NCR dook erin. Eind december…

Lees meer
646 - Rond de tafel - Mockup
08:06

Wat betekent solidariteit binnen de coöperatie


Er zijn verschillende definities van solidariteit te noemen. Bijvoorbeeld: solidariteit is een gevoel van saamhorigheid hebben en tonen. Of de…

Lees meer
Cooperatie_646_maart_2021_frontrunners_huis_voor_de_Sport_Limburg
04:47

Coöpereren is een teamsport


Recreatieve verenigingen in krimpregio’s hebben te maken met vergrijzing en teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen. Bijgaand probleem is een tekort aan…

Lees meer
646 - To the Point - Mockup
05:09

Drie coöperaties en gesprekskaarten van de Coöperatie Code


In - to the point - hebben we dit keer aandacht voor de Coöperatie Code 2019 en de speciaal ontwikkelde…

Lees meer
Foto: Herbert Wiggerman
02:53

NCR-directeur: ‘Lid coöperatie gedraagt zich meer als klant’


Coöperaties zijn succesvol als ondernemingsvorm en doen het over het algemeen goed. De wederzijdse dialoog tussen leden en coöperatie kan…

Lees meer
645_Cooperatie_december_2020_grenzeloos_wijkbijeenkomst_ACU_2
04:57

Herstructureringsproces Algemene Spaar- en Krediet Coöperatie ACU


Logischerwijs zijn de leden van NCR allen gevestigd in Nederland. Toch vinden we op Curaçao onze twee buitenlandse leden: Fekoskan…

Lees meer
Cooperatie_645_interview_Coopereren in de boekhandel_1
05:56

Coöpereren in de boekhandel


Burgerinitiatieven, crowdfunding, financiering door particuliere en professionele beleggers: ook bij de middenstand komen we deze termen de laatste jaren steeds…

Lees meer