Lees verder

Op donderdagmiddag 1 oktober organiseren we tussen 13.00 en 15.00 uur het (online) symposium waarbij het thema “Ledenontmoeting” centraal staat. We nodigen u hiervoor van harte uit!

Hoe blijven coöperaties verbonden met de leden?

De afgelopen maanden hebben we noodgedwongen moeten wennen aan andere ontmoetingen, vergaderingen en gesprekken. De beperkingen hadden veel invloed op de formele bijeenkomsten voor leden(raden) en de algemene vergaderingen. Ondanks dat we elkaar virtueel ontmoeten missen we veel. De terloopse ontmoetingen, de verdieping op thema’s en juist ook de meer sociale kant van communicatie. En dat is wat bij coöperaties juist zo belangrijk is. De gesprekken met leden en tussen leden. Niet alleen in de zeggenschap, maar vooral met betrekking tot ledeninvloed: hun wensen, zorgen en ideeën. Hierover gaan we het hebben tijdens het symposium op 1 oktober.

Ledenbijeenkomsten waren dé manier om de dialoog met leden vorm te geven. Niet alleen belangrijk in de informatie-uitwisseling, maar ook voor het gevoel van onderlinge verbondenheid. De coöperatie is immers ook een sociale organisatievorm. Het ziet ernaar uit dat we voorlopig niet naar de oude vorm van ledenbijeenkomsten terug kunnen.

Hoe gaan coöperaties hiermee om? Wat zijn goede alternatieven en kunnen we van de nood een deugd maken? Op het symposium bieden we ervaringsverhalen en wisselen we ervaringen uit over hoe ledenontmoetingen vorm kunnen krijgen tijdens de corona-beperkingen.

Aanmelden

Mogen we u op 1 oktober online ontmoeten? Meld u dan aan.
Na aanmelding ontvangt u op dinsdag, 29 september, een code om de bijeenkomst bij te kunnen wonen.

Bent u toch liever aanwezig op locatie?

De bijeenkomst vindt plaats in Nieuwegein. Daar hebben we de mogelijkheid om maximaal 50 leden te ontvangen. Heeft u interesse om deze bijeenkomst daar bij te wonen in plaats van online dan kunt u zich aanmelden via d.groen@coöperatie.nl

Doen wat wel kan!
Grote ledenevenementen kunnen helaas niet live doorgaan, dit geldt ook voor De Nationale Coöperatiedag in oktober.
Dit daagt NCR uit om leden op een andere manier te ontmoeten, te inspireren en met elkaar in contact te brengen. In het najaar bieden we daarom een alternatief programma waarbij we het goede van de dag behouden en de kans nemen om te innoveren met andere vormen en technieken! Zowel fysiek als virtueel. In het najaar bieden we u een programma waarbij verschillende actuele coöperatieve thema’s aan bod komen.
NCR biedt u kleinschalige bijeenkomsten, webinars en podcasts. Deze bijeenkomst is er een van. Leden ontvangen hierover persoonlijk bericht. 

🡇 Inschrijven kan via het formulier hieronder🡇

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Dorien Groen (office manager) 

Dit symposium zal online plaatsvinden. Heeft u hier opmerkingen of ideeën over? Laat het ons bij inschrijving weten