Startbijeenkomst NCR Peer Groups 2019

13 februari 2019

Ook in februari 2019 start NCR met twee kleine intervisiegroepen. Een groep met ‘gekozen’ bestuurders en commissarissen (interne en externe). En een groep met directieleden en senior management. Beide groepen doorlopen een eigen programma van vier bijeenkomsten plus een zomerexcursie. De eerste bijeenkomst op 13 februari is een gezamenlijke conferentie van beide groepen over organisatiedynamiek. Andere gespreksthema’s zijn onder andere rolopvattingen in coöperatieve governance, integriteit, ledenbetrokkenheid en coöperatief leiderschap.

Het NCR Peer Group programma combineert intervisie met kennisverwerving middels de inbreng van hoogstaande deskundigen

Zie voor meer informatie over het programma, de data en de thema's de brochure of deze webpagina.