Lees verder

NRC Pop-up Labs zijn kleinschalige bijeenkomsten. In deze kennissessies worden functiegenoten van verschillende coöperaties uitgenodigd om een specifiek thema uit te diepen en om een onderling netwerk te laten ontstaan.

De centrale vraag van deze bijeenkomst is ‘hoe kan ik de Ledenraad met mijn ondersteuning in zijn kracht zetten’. Onderwerpen die behandeld worden zijn de agendasetting, voorbereiding en vergadering van de Ledenraad:

 • Hoe komt de agenda tot stand? Welke onderwerpen in welke fase van besluitvorming agenderen?
 • Hoe kan ik de Ledenraad organiseren om belangrijke onderwerpen voor te bereiden en welke werkvormen zijn mogelijk?
 • Hoe vaak vergadert de Ledenraad, wie is hierbij aanwezig?

We bespreken de samenstelling van de Ledenraad:

 • Hoe organiseer je de werving en selectie van nieuwe ledenraadsleden, wat doe je bij herbenoeming?
 • Hoe is de profielschets opgezet?
 • Hoe bereik je een goede representativiteit?
 • Hoe evalueer je het functioneren van de Ledenraad?
 • Hoe kom je tot een evenwichtig rooster van aftreden en wat is een goede zittingstermijn?
Programma

10:00 uur – Inloop

10:30 uur –  Aanvang
Opening en introductie door Stan Steeghs van NCR

11:00 uur –  Agendasetting – voorbereiding – vergadering
Onderlinge uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden

12:30 uur –  Lunch

13:00 uur –  Samenstelling Ledenraad
Onderlinge uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden

15:00 uur –  Afronding

Voor wie

Medewerkers van coöperaties die direct of indirect betrokken zijn bij de ondersteuning van de Ledenraad, zoals:

 • hoofd coöperatiezaken
 • secretaris Ledenraad
 • bestuursadviseur
Kosten

Gratis voor NCR-leden: inschrijving op volgorde van aanmelding!


Aanmelden kan via Dorien Groen, d.groen@cooperatie.nl.