Lees verder

Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is dat het voorstel op zeer korte termijn ook door de Eerste Kamer zal worden aanvaard en van kracht zal gaan. Het wetsvoorstel betekent het nodige voor de coöperatie. Op sommige punten zullen de statuten aangepast moeten worden. Ook heeft het gevolgen voor de wijze waarop bestuurs- en RvC vergaderingen praktisch gehouden worden, en voor de inhoud van de notulen. En last but not least: de wet biedt een interessante nieuwe mogelijkheid voor de inrichting van de governance, het monistisch model.

Wat betekent dit voor de coöperatie, waarom zou uw coöperatie voor dit model kunnen kiezen? NCR biedt de mogelijkheid om in kleine groep met elkaar van gedachten te wisselen over de genoemde thema’s, onder leiding van NCR-adviseur Marijke Flamman. De praktische kant van het wetsvoorstel in het licht van de coöperatie zal hierbij leidend zijn.

ONDERWERPEN
  • De kernpunten van de nieuwe wet Bestuur en Toezicht
  • Welke eisen stelt deze wet aan de statuten van jouw coöperatie
  • Wanneer moeten de statuten aangepast zijn en hoe (tekstvoorbeelden, maatwerk)
  • Welke implicaties heeft de wet voor de governance-praktijk van de coöperatie
  • Welke keuzemogelijkheden zijn er en wat is wenselijk
  • Waarom zou je als coöperatie voor het monistisch model kiezen
VOOR WIE?

De secretaris, de bedrijfsjurist, de bestuurder, de bestuursondersteuner.

WANNEER?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op 15 en 19 oktober, tussen 14.00-16.00 uur. Dit inschrijfformulier is voor 19 oktober.

AANMELDEN

Mogen we u op ontmoeten op 19 oktober? Meld u dan aan via onderstaand formulier.
Deze bijeenkomst is gratis voor NCR-leden.

Doen wat wel kan!
Grote ledenevenementen kunnen helaas niet live doorgaan, dit geldt ook voor De Nationale Coöperatiedag op 28 oktober.
Dit daagt NCR uit om leden op een andere manier te ontmoeten, te inspireren en met elkaar in contact te brengen. In het najaar bieden we daarom een alternatief programma waarbij we het goede van de dag behouden en de kans nemen om te innoveren met andere vormen en technieken! Zowel fysiek als virtueel. In het najaar bieden we u een programma waarbij verschillende actuele coöperatieve thema’s aan bod komen. Dit Pop-up Lab is er een voorbeeld van.
NCR biedt u kleinschalige bijeenkomsten, webinars en podcasts. Leden ontvangen hierover persoonlijk bericht.

 

Dit pop-up lab zit vol. Wilt u zich op de wachtlijst laten plaatsen? Neem dan contact op met Dorien Groen (office manager)