NCR Pop-up Lab Communicatie

29 september 2016

Op donderdag 29 september 2016 zal NCR een Pop-up Lab Communicatie organiseren. 

Deze bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor communicatie-professionals binnen de coöperatie.

Bijeenkomst:
Tussen 11.00 en 14.00 uur (incl. biologische broodjeslunch)
Doelgroep:   
Communicatie-professionals binnen coöperaties
Kosten:
Inbegrepen in NCR-lidmaatschap
Locatie:
U-trechter, Veilinghavenkade 4-6-8, 3521 AK in Utrecht.
Aanmelden:
Is helaas niet meer mogelijk; dat geldt ook voor de bijeenkomst op 7 oktober a.s.


NCR is de vereniging van Nederlandse coöperaties. De verscheidenheid tussen deze coöperaties is groot. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. Eén van de taken van NCR is professionals binnen de verschillende coöperaties verbinden om zodoende kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit noemen we NCR Pop-up Labs. Deze co-creatie-bijeenkomsten worden naar behoefte georganiseerd en beogen kennisontwikkeling, kennisdeling en belangenbehartiging.

We werken met de ‘Why’ van Simon Sinek, de reputatie-quotiënt van Fombrun en Van Riel, met kernwaarden, intranetten, social media, etc. Organisatiecultuur blijft echter een grillig werkterrein. Niettemin razend interessant! Zeker als je organisatie een coöperatie is waarbij stakeholders nog zeggenschap hebben ook. Of positiever gesteld: waarbij de identiteit van de organisatie wordt bepaald door degenen voor wie die is opgericht.

Vanuit NCR-perspectief zien we dat de communicatie-discipline op diverse wijzen betrokken is bij/ omgaat met het unieke gegeven dat je organisatie een bijzondere rechtspersoon is, een sociaal construct is, een democratisch orgaan,  een identiteit kent die juist in de dialoog tussen stakeholders wordt gevormd.

Die communicatieve betrokkenheid wordt soms door leiders onderschat, door anderen weer als strategisch instrument gezien. De speelruimte voor communicatie-professionals is in de ene coöperatie breder dan in de andere.

In een tijd waarin panelen schuiven als nooit tevoren: grote coöps vragen zich af hoe de ledenbetrokkenheid te vergroten, nieuwe coöps schieten als paddenstoelen uit de grond, lijkt het zinvol om ‘best practices’ over ‘interne’ communicatie te bespreken, intercollegiaal uit te wisselen.

NCR nodigt je uit om met een beperkt aantal collega’s het vakgebied van coöperatieve communicatie nader te verkennen.