NCR mini-symposium AVG in de coöperatie

28 maart 2018

Op woensdag 28 maart 2018 zal NCR een ledensymposium organiseren rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Coöperaties en hun leden verwerken tal van gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens. Als opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vanaf 25 mei 2018 de AVG gaan gelden. Onder de AVG gelden er verplichtingen voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor coöperaties betekent de ledenstructuur nog een extra dimensie in deze regelgeving, omdat deze van toepassing is op de individuele leden van een coöperatie, maar mogelijk ook op de coöperatie en haar leden tezamen.

NCR organiseert op 28 maart 2018 een kleinschalig ledensymposium waarin wordt ingegaan op de coöperatie en privacywetgeving. Mr. Lotte Pouw en mr. Sabina Kloppers, advocaten bij Van Benthem & Keulen (praktijkgroep ICT & Privacy en Intellectueel Eigendom), zullen het thema toelichten.
Het mini-symposium vindt plaats bij NCR-lid AB Midden-Nederland in Houten. Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.