NCR Basiscursus Coöperatie (Oosterhout)

21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 zal de NCR Basiscursus Coöperatie plaatsvinden. 

De cursus wordt 3 keer per jaar georganiseerd, elke keer op een andere locatie in het land. Deze laatste cursusbijeenkomst in 2018 wordt gehouden bij Zevij-Necomij in Oosterhout.

Bijeenkomst:
Tussen circa 9.30 en 15.30 uur
Doelgroep:   
(Nieuwe) bestuurders en medewerkers van coöperaties op diverse niveaus
Kosten:
Voor NCR-leden 2 deelnemers kosteloos per jaar, per extra deelnemer € 125.
Voor niet NCR-leden € 250 per deelnemer.
Locatie:
Zevij-Necomij, OosterhoutDe NCR Basiscursus Coöperatie is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders en medewerkers van coöperaties op diverse niveaus. Dus zowel hoofdbestuurders als ledenraadsleden, maar ook management van de coöperatie of coöperatie-medewerkers. Het aantal deelnemers is gemaximeerd, de volgorde van inschrijving is hierin bepalend. Per coöperatie houden wij een maximum van ongeveer vijf deelnemers aan i.v.m. de diversiteit in de groep. 

Deze cursus vormt een inleiding in de coöperatieve ondernemingsvorm. Hierbij komen de meer technische onderwerpen aan bod zoals bestuursmodellen en financieringsvormen, maar daarnaast is er ook aandacht voor vraagstukken zoals de waarde van de coöperatie en ledenbetrokkenheid. De coöperatiecursus staat in het teken van kennis vergaren en ervaringen uitwisselen. De opzet is zodanig dat er veel ruimte is om andere deelnemers te ontmoeten en voor interactie. Door de diversiteit in de samenstelling van de cursusgroep - in typen coöperaties en in functies van deelnemers - komt deze onderlinge uitwisseling ook tot zijn recht.

De basiscursus biedt een mix van theorie en praktijk. Tijdens mini-colleges komen de belangrijkste aspecten van de coöperatie voorbij. Tijdens de interactieve gedeeltes worden ervaringen uitgewisseld en wordt besproken hoe de coöperatie in de praktijk werkt.

Wanneer u vragen heeft over de cursus, dan kunt u contact opnemen met Dorien Groen: d.groen@cooperatie.nl of via tel: 030-2840490.