Lees verder

Per 1 juli 2021 zal voor coöperaties de nieuwe wet  ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ in werking treden. Dit betekent het nodige voor de coöperatie. Op sommige punten zullen de statuten aangepast moeten worden. Ook heeft het gevolgen voor de wijze waarop bestuurs- en RvC vergaderingen praktisch gehouden worden, en voor de inhoud van de notulen. En last but not least: de wet biedt een interessante nieuwe mogelijkheid voor de inrichting van de governance, het monistisch model.

Wat betekent dit alles voor de coöperatie, waarom zou uw coöperatie voor dit model kunnen kiezen? NCR biedt de mogelijkheid om in kleine groep met elkaar van gedachten te wisselen over de genoemde thema’s, onder leiding van NCR-adviseur Marijke Flamman. De praktische kant van het wetsvoorstel in het licht van de coöperatie zal hierbij leidend zijn.

Onderwerpen
  • De kernpunten van de nieuwe wet Bestuur en Toezicht
  • Welke eisen stelt deze wet aan de statuten van jouw coöperatie
  • Wanneer moeten de statuten aangepast zijn en hoe (tekstvoorbeelden, maatwerk)
  • Welke implicaties heeft de wet voor de governance-praktijk van de coöperatie
  • Welke keuzemogelijkheden zijn er en wat is wenselijk
  • Waarom zou je als coöperatie voor het monistisch model kiezen
Voor wie?

De secretaris, de bedrijfsjurist, de bestuurder, de bestuursondersteuner.

Aanmelden

De inschrijving voor dit Pop-Up Lab is gesloten in verband met het bereiken van het maximaal aantal deelnemers. Wilt u toch graag deelnemen? Neem dan contact op met Dorien Groen en dan plaatsen wij u op de wachtlijst voor een volgende editie.