ALV NCR & NCR Symposium

3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van NCR plaatsvinden. Aansluitend aan de ALV wordt een NCR Symposium georganiseerd. Informatie over tijdstippen, de locatie en het thema zal nog volgen.