ALV NCR & NCR Symposium

11 april 2019

Op donderdag 11 april a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van NCR plaatsvinden. Aansluitend aan de ALV wordt een NCR Symposium georganiseerd. Informatie over tijdstippen, de locatie en het thema zal nog volgen.