Lees verder

Op donderdag 1 oktober 2020 a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van NCR plaats met aansluitend een Symposium waar het thema “ledenontmoeting” centraal staat.

We ontvangen genodigden graag op locatie en we bieden de mogelijkheid om de bijeenkomsten online te volgen. Uiteraard worden de RIVM-richtlijnen strikt nageleefd.

Programma

10.30 – 10.45 uur

Voor de aanwezigen: ontvangst met koffie en thee

10.45 – 12.00 uur

Algemene Ledenvergadering NCR

12.00 – 13.00 uur

Voor de aanwezigen: lunch

13.00 – 15.00 uur

“Symposium Ledenontmoeting”

Symposium Ledenontmoeting: hoe blijven coöperaties verbonden met de leden?

De afgelopen maanden hebben we noodgedwongen moeten wennen aan andere ontmoetingen, vergaderingen en gesprekken. De beperkingen hadden veel invloed op de formele bijeenkomsten voor leden(raden) en de algemene vergaderingen. Ondanks dat we elkaar virtueel ontmoeten missen we veel. De terloopse ontmoetingen, de verdieping op thema’s en juist ook de meer sociale kant van communicatie. En dat is wat bij coöperaties juist zo belangrijk is. De gesprekken met leden en tussen leden. Niet alleen in de zeggenschap, maar vooral met betrekking tot ledeninvloed: hun wensen, zorgen en ideeën.

Ledenbijeenkomsten waren dé manier om de dialoog met leden vorm te geven. Niet alleen belangrijk in de informatie-uitwisseling, maar ook voor het gevoel van onderlinge verbondenheid. De coöperatie is immers ook een sociale organisatievorm. Het ziet ernaar uit dat we voorlopig niet naar de oude vorm van ledenbijeenkomsten terug kunnen.

Hoe gaan coöperaties hiermee om? Wat zijn goede alternatieven en kunnen we van de nood een deugd maken?
Op het symposium bieden we ervaringsverhalen en wisselen we ervaringen uit over hoe ledenontmoetingen vorm kunnen krijgen tijdens de corona-beperkingen.

Aanmelden

Mogen we u op 1 oktober (fysiek of online) ontmoeten?
Na aanmelding ontvangt u op dinsdag, 29 september, een code om de bijeenkomst bij te kunnen wonen.

Doen wat wel kan!
Grote ledenevenementen kunnen helaas niet live doorgaan, dit geldt ook voor De Nationale Coöperatiedag op 28 oktober.
Dit daagt NCR uit om leden op een andere manier te ontmoeten, te inspireren en met elkaar in contact te brengen. In het najaar bieden we daarom een alternatief programma waarbij we het goede van de dag behouden en de kans nemen om te innoveren met andere vormen en technieken! Zowel fysiek als virtueel. In het najaar bieden we u een programma waarbij verschillende actuele coöperatieve thema’s aan bod komen. Het symposium is er een voorbeeld van. NCR biedt u kleinschalige bijeenkomsten, webinars en podcasts. Leden ontvangen hierover persoonlijk bericht.

🡇 Inschrijven kan via het formulier hieronder🡇

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Dorien Groen (office manager)

Van tevoren ontvangt u de agendastukken (en bij online deelname de inlogcode).