Algemene Ledenvergadering NCR & NCR Symposium

11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van NCR plaatsvinden. Aansluitend wordt voor NCR-leden het Symposium 'Samenspel bestuur en toezicht' georganiseerd. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden bij Euretco in Hoevelaken.

Bijeenkomst:
ALV NCR: 10.30 uur - 12.15 uur 
Lunch: 12.15 uur - 13.00 uur
NCR Symposium: 13.00 uur - 15.00 uur
Doelgroep:   
NCR-leden / genodigden
Kosten:
Aan deelname zijn geen kosten verbonden
Locatie:
Euretco, Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken
Aanmelden:
NCR-leden kunnen zich aanmelden voor ALV, lunch en/of Symposium via een mail naar d.groen@cooperatie.nl.


NCR Symposium 'Samenspel bestuur en toezicht'

In de besturing van de coöperatie hebben bestuurders en toezichthouders/commissarissen een gemeenschappelijk belang, maar ook een andere rol, taak en verantwoordelijkheid. Samenwerking is noodzakelijk.
Prof.dr.ir. Rienk Goodijk gaat in zijn boek “Strategisch partnerschap, wat is wijsheid” in op het samenspel tussen bestuur en toezicht. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat tussen deze organen centraal. Tijdens het symposium ‘Samenspel bestuur en toezicht’ bespreekt de heer Goodijk als gastspreker dit thema. Hij is adviseur en als bijzonder hoogleraar Governance verbonden aan het Zijlstra Center van de VU in Amsterdam. Daarnaast werkte hij als extern commissaris bij een coöperatie. Na zijn inleiding gaat een panel van bestuurders en toezichthouders van coöperaties met de aanwezigen in gesprek over de dagelijkse praktijk van dit thema.

De bijeenkomst wordt om 15 uur afgesloten met een drankje.