Algemene Ledenvergadering NCR & Proeftuin De Coöperatieve Dialoog

19 april 2018

Op donderdag 19 april 2018 zal de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NCR plaatsvinden met Proeftuin De Coöperatieve Dialoog. De ALV staat in het teken van het themajaar De Coöperatieve Dialoog - Menings- en besluitvorming.
Tijdens deze ALV gaan we aan de hand van verschillende methodieken de coöperatieve dialoog ervaren. In deze brochure vindt u meer informatie over dit themajaar.
In werksessies maken wij kennis met manieren om met uw coöperatieleden te komen tot gedragen menings- of besluitvorming. Dat zullen we doen aan de hand van de strategie van NCR. Hierdoor kunnen aanwezigen sturing geven aan de koers van NCR en gelijktijdig krijgen ze inspiratie en handvatten om binnen de eigen coöperatie aan de slag te gaan.

NCR-leden hebben inmiddels een uitnodiging voor het programma ontvangen. De locatie voor de ALV met Proeftuin De Coöperatieve Dialoog is Euretco in Hoevelaken. De bijeenkomst start met een lunch om 12 uur en eindigt met een netwerkborrel omstreeks 16 uur. Meer informatie en aanmelden via D.Groen@cooperatie.nl