Lees verder

Op donderdag 3 oktober a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van NCR plaats bij Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Aansluitend zijn NCR-leden van harte welkom bij de lunch en het Symposium.

Doelgroep:

Genodigde/afgevaardigde NCR-leden.

Over het Symposium Coöperatie Code voor coöperatieve ondernemingen:

De in 2005 door NCR ontwikkelde Governance Code voor coöperatieve ondernemingen is inmiddels enkele malen herzien. Deze Code voorzag coöperaties – naast principes – van een groot aantal concrete regels in governance, de bestuurlijke inrichting en bestuurlijke kwaliteit.

Uit een recente monitoring van de toepassing van de Code bleek dat de behoefte aan een coöperatieve governance code nog groot is,  maar ook de wens voor een ander type code. Dit heeft ertoe geleid dat de Code grondig is herzien.

Deze nieuwe Coöperatie Code bestaat uit breed gedragen principes en voorschriften. De Coöperatie Code 2019 beoogt het gesprek te stimuleren bij de coöperaties onderling en het coöperatief ondernemerschap, de ledenbetrokkenheid en de collectiviteit te verbeteren. Vanuit deze gedachte verwacht NCR dan ook dat haar leden deze code zullen naleven.

Tijdens dit symposium wordt deze nieuwe code gepresenteerd en verkennen we gezamenlijk de toepassingsmogelijkheden.

Programma
10.30 – 10.45 uur Ontvangst met koffie en thee
10.45 – 12.00  uur Algemene Ledenvergadering
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 15.00 uur Symposium Coöperatie Code voor coöperatieve ondernemingen
15.00 uur Afsluiting met een drankje en een hapje