Nieuwsoverzicht

19 apr
NCR Jaarverslag 2017 gepubliceerd
Het NCR Jaarverslag 2017 "Samen toekomst bouwen" is vandaag tijdens de Algemene Ledenvergadering van NCR uitgereikt. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten, de diensten, de leden, het bestuur en de organisatie in 2017.
Lees meer
19 apr
Bestuurssamenstelling NCR
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NCR op 19 april jl. zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Met de toetreding van mevrouw dr.ir. Inge de Vries, directeur-bestuurder van Coöperatie Boer en Zorg, en de heer ir.
Lees meer
21 mrt
Jaarthema 2018: De Coöperatieve Dialoog
'Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan.
Lees meer
23 feb
De coöperatie en privacywetgeving
Coöperaties en hun leden verwerken tal van gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens.
Lees meer
5 feb
Geslaagde NCR Basiscursus Coöperatie
Op 1 februari jl. namen 23 cursisten met uiteenlopende achtergronden deel aan de NCR Basiscursus Coöperatie.
Lees meer
13 dec
De Top 100 van Nederlandse coöperaties en onderlingen
Wat zijn de grootste coöperaties en onderlingen van Nederland? In welke sectoren hebben ze hun activiteiten en hoe groot is hun achterban?
Lees meer
13 dec
Een terugblik op De Nationale Coöperatiedag 2017
Tijdens De Nationale Coöperatiedag 2017 op 23 november jl. ontmoetten ruim 250 vertegenwoordigers van ongeveer 70 coöperaties elkaar in Nijkerk.
Lees meer
14 sep
NCR ook voor startende coöperaties
NCR heeft de activiteiten van de Kamer van Coöperatie overgenomen. Vanaf nu kunnen initiatieven die een coöperatie als bedrijfsvorm overwegen rechtstreeks terecht bij NCR.
Lees meer
20 jun
DNA Awards 2017 uitgereikt
De Nederlandse Associatie is een vereniging van, voor en door verenigingen.
Lees meer
25 apr
Reactie NCR op gedragscode franchise
In Nederland zijn circa 750 franchiseformules actief. In totaal zijn er meer dan 30.000 franchisevestigingen. Franchiseondernemingen verschaffen werk aan bijna 300.000 mensen en de jaarlijkse omzet ligt ruim boven €30 miljard.
Lees meer

Pagina's