Nieuwsoverzicht

31 jul
ICA2018 Research Conference
Van 4 tot en met 6 juli jl. vond de Europese onderzoeksconferentie van de International Cooperative Alliance plaats in Wageningen.
Lees meer
24 jul
NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek vernieuwd!
Het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is vernieuwd! Een succesvolle coöperatieve onderneming kenmerkt zich door gezonde bedrijfsresultaten én een vitale vereniging. Het onderzoek geeft een beeld van de drijfveren van de leden van een coöperatie.
Lees meer
25 mei
Film Het coöperatieve landschap in Nederland
Coöperaties zijn van alle tijden. Veel grote coöperaties ontstonden al meer dan 100 jaar geleden. Veelal kleinschalig en op lokale of regionale schaal gestart en in de loop der jaren uitgegroeid tot grote landelijk opererende coöperaties.
Lees meer
19 apr
NCR Jaarverslag 2017 gepubliceerd
Het NCR Jaarverslag 2017 "Samen toekomst bouwen" is vandaag tijdens de Algemene Ledenvergadering van NCR uitgereikt. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten, de diensten, de leden, het bestuur en de organisatie in 2017.
Lees meer
19 apr
Bestuurssamenstelling NCR
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NCR op 19 april jl. zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Met de toetreding van mevrouw dr.ir. Inge de Vries, directeur-bestuurder van Coöperatie Boer en Zorg, en de heer ir.
Lees meer
23 feb
De coöperatie en privacywetgeving
Coöperaties en hun leden verwerken tal van gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens.
Lees meer
5 feb
Geslaagde NCR Basiscursus Coöperatie
Op 1 februari jl. namen 23 cursisten met uiteenlopende achtergronden deel aan de NCR Basiscursus Coöperatie.
Lees meer
13 dec
De Top 100 van Nederlandse coöperaties en onderlingen
Wat zijn de grootste coöperaties en onderlingen van Nederland? In welke sectoren hebben ze hun activiteiten en hoe groot is hun achterban?
Lees meer
13 dec
Een terugblik op De Nationale Coöperatiedag 2017
Tijdens De Nationale Coöperatiedag 2017 op 23 november jl. ontmoetten ruim 250 vertegenwoordigers van ongeveer 70 coöperaties elkaar in Nijkerk.
Lees meer
14 sep
NCR ook voor startende coöperaties
NCR heeft de activiteiten van de Kamer van Coöperatie overgenomen. Vanaf nu kunnen initiatieven die een coöperatie als bedrijfsvorm overwegen rechtstreeks terecht bij NCR.
Lees meer

Pagina's