World Cooperative Monitor - report 2018

Het jaarlijkse rapport van de ICA over de coöperatieve economie is weer verschenen: World Cooperative Monitor. In dit project wordt door ICA en Euricse zoveel mogelijk informatie verzameld over coöperatieve ondernemingen en onderlingen in de hele wereld. De zevende editie bevat een overzicht van de 300 grootste coöperaties en een sectoranalyse gebaseerd op de jaarrekeningen van 2016. Daarnaast is ook een deel gewijd aan een analyse van de Top 300 in relatie tot de Sustainable Development Goals waarvoor ook documenten voor de Global Reporting Initiative zijn onderzocht.

Verzekeringen en agrifood
In de Top 300 is eenderde van de coöperaties actief in de verzekeringensector en eenderde in de agrarische en voedingsmiddelensector. De 300 coöperaties hebben een gezamelijke omzet van meer dan 2 biljoen USD en zijn afkomstig uit 26 landen. De top 3 wordt gevormd door financiële coöperaties uit Frankrijk en Duitsland. Nederlandse coöperaties die in de lijst van de 300 grootste coöperaties staan zijn Rabobank, Achmea, FrieslandCampina, Coöperatie VGZ, CZ groep, Superunie, Menzis, Royal FloraHolland, Agrifirm, ForFarmers, Royal Cosun, Sperwer, DSW Zorgverzekeraar, ONVZ, The Greenery, Zorg en Zekerheid en Coop.

Het rapport is hier te downloaden: https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2018en
Dit is de executive summary van de Monitor
De Nederlandse Top 100 van coöperaties werd in december 2017 gepubliceerd in Coöperatie

26 oktober 2018