Wijziging bestuurssamenstelling NCR

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NCR was de bestuurssamenstelling van NCR een agendapunt. Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur en CEO van Achmea, was na twee bestuurstermijnen niet meer herbenoembaar. Mirjam Sterk, directeur van MEE NL, legt haar functie bij MEE NL neer waardoor zij ook vertrekt als bestuurslid van NCR. Beide bestuursleden zijn hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid bij en inzet voor de vereniging.
​Joost Heideman, voorzitter Raad van Bestuur en CEO van Univé, was voorgedragen als bestuurslid van NCR en is 5 oktober 2017 door de ALV benoemd.

5 oktober 2017