Vacature NCR-bestuur

Per 31 december 2018 ontstaat in het NCR-bestuur een vacature door het vertrek van Joost Heideman als bestuursvoorzitter bij Univé.

Het NCR-bestuur kent de volgende samenstelling:
Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 leden. Gestreefd wordt naar een omvang van 8 bestuursleden, waarvan de ene helft uit de land- en tuinbouw afkomstig is en de andere helft uit andere sectoren. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren. De competenties zijn complementair. Het bestuur vormt een evenwichtige afspiegeling van het ledenbestand van NCR, waarbij gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur te laten bestaan uit vertegenwoordigers van de grote coöperaties.

Met het oog op bovengenoemde beoogde samenstelling gaat voor deze vacature de voorkeur uit naar een vertegenwoordiger uit de financiële sector/verzekeringsbranche.

Profiel individuele bestuursleden: 

  • Affiniteit met de coöperatieve identiteit; 
  • Overtuigd van de noodzaak van het instituut NCR; 
  • Conceptueel abstract denkvermogen; 
  • Kritisch en constructief; 
  • Beschouwend, reflectieve instelling; 
  • Sterke contactuele en relationele vaardigheden;
  • Sterk netwerk in de coöperatieve wereld.

Van individuele bestuursleden wordt verwacht dat ze minimaal 5 dagen per jaar beschikbaar zijn voor NCR.

Procedure:
De procedure om te voorzien in deze vacature is als volgt.
In de periode tot februari 2019 worden leden opgeroepen zich beschikbaar te stellen voor deze vacature.
Er wordt vervolgens een commissie gevormd bestaande uit 2 bestuursleden en een lid van de ALV die de sollicitatiegesprekken met de kandidaten voeren. Vervolgens komt men tot een enkelvoudige voordracht voor de ALV van 11 april 2019.

Vragen of reacties:
Voor vragen over deze vacature of reacties op deze vacature kunt u terecht bij NCR (ncr@cooperatie.nl).

14 november 2018