De nieuwe Coöperatie is verschenen!

Afgelopen vrijdag ontvingen lezers van de kwartaaluitgave Coöperatie het laatste nummer van 2018. In deze Coöperatie natuurlijk aandacht voor De Nationale Coöperatiedag 2018 waar De Coöperatieve Dialoog centraal stond. Het bevat daarnaast nog een aantal artikelen rondom menings- en besluitvorming, zoals het interview met Danielle Braun. In het rondetafelgesprek 'Invloed zonder macht' gaan drie coöperatieleden in op hun inbreng in informele overlegstructuren voor ledeninvloed, zoals bijvoorbeeld commissies of jongerenraden. Bezoek ook het dossier elders op de site voor meer informatie over en inspiratie voor de coöperatieve dialoog!
In 2019 wordt de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen herzien. Louis Houwen deelt zijn inzichten in en kennis over de diverse bestaande governancecodes in verschillende maatschappelijke sectoren en het bedrijfsleven. De rubriek Frontrunners staat deze keer in het teken van mobiliteitscoöperaties. Burgercoöperaties vormen ook het onderwerp in de column van Jan Smelik en hadden koninklijke belangstelling bij een bijeenkomst van Duitse en Nederlandse initiatieven in Mainz. 

Het hele artikelenoverzicht van het decembernummer van Coöperatie is beschikbaar op deze pagina; enkele artikelen zijn online te lezen.

17 december 2018