NCR Symposium ‘Toezicht houden in coöperaties’

Op 10 maart jl. vond het NCR Symposium ‘Toezicht houden in coöperaties’ plaats bij Euretco te Hoevelaken. Bijna 60 bestuurders, toezichthouders en andere geïnteresseerden van 30 NCR-leden waren daarbij aanwezig. Na de ontvangst en opening door Wilbert van den Bosch gaf de COO van gastheer Euretco, Steve Evers, een presentatie. Hij vertelde onder meer over het lopende proces, waarbij Euretco van besloten vennootschap wordt omgevormd tot een coöperatie. Na deze opening nam Louis Houwen het woord. Hij is advocaat bij Dirkzwager en als hoogleraar verbonden aan TIAS, Tilburg University. Aan de hand van de beschikking van de Ondernemingskamer inzake thuiszorgorganisatie Meavita schetste Louis Houwen de juridische kaders van het toezicht houden. Daarbij ging hij onder meer in op het repressieve karakter van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht en op het belang van een aansprakelijkheidsverzekering.

Na het schetsen van deze hoofdlijnen was het tijd voor de tweede spreker: Cees van Rijn. Hij is een ervaren toezichthouder en is onder meer commissaris bij FloraHolland. Vanuit zijn ruime ervaring vertelde hij dat het kernpunt het vinden van goede mensen is. Volgens Cees van Rijn moeten commissarissen lef tonen, niet zomaar genoegen nemen met een antwoord en doorvragen. Toezicht houden vraagt dus om een proactieve houding. Na een korte pauze ging de middag verder met een dialoog tussen de sprekers en de zaal. Aan de hand van concrete vragen vanuit de zaal werd verder ingegaan op de do’s en don'ts van het toezicht houden. De afsluitende borrel vormde het slot van deze leerzame en vermakelijke middag.

Presentatie prof.mr. Louis Houwen 'Nieuwe governance-eisen voor commissarissen?'

15 maart 2016