NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek vernieuwd!

Het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is vernieuwd! Een succesvolle coöperatieve onderneming kenmerkt zich door gezonde bedrijfsresultaten én een vitale vereniging. Het onderzoek geeft een beeld van de drijfveren van de leden van een coöperatie. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een coöperatie een gericht beleid ontwikkelen om de betrokkenheid van leden te vergroten. Het nieuwe NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is gebaseerd op 6 dimensies: Imperatief, Normatief, Calculatief, Affectief, Vertrouwen en Reputatie.

Wilt u meer informatie over deelname aan het ledenbetrokkenheidsonderzoek? Kijk dan in onze brochure of mail met Karlijn van der Velden, onderzoek@cooperatie.nl.

Brochure NCR Onderzoek Leden Betrokkenheid

24 juli 2018