De Nationale Coöperatiedag 2017

Gisteren ontmoetten 250 bestuurders, toezichthouders en leden van Nederlandse coöperaties elkaar tijdens De Nationale Coöperatiedag 2017 in Nijkerk. De rode draad van de dag was het verbinden van generaties in coöperaties. Het thema wat we dit jaar vorm hebben gegeven onder de naam Generation [X]change.

Vincent Ruijter van Generatie STORM gaf inzicht in de verschillende generaties en wat hen drijft, de gasten gingen in discussie over het belang van het gebruiken van de krachten van jong en oud én ze deelden hoe ze dat daadwerkelijk vormgeven binnen de coöperatie.
Lars Rompen van Mondragon Team Academy, Lara Luten en Nienke Bos van Blikverruimers, Leo Keijzer van Royal FloraHolland, Matthijs Hamster en Marcelle Arrièns van Careerwise, Klaas Wietsma van de Jongerenraad van CRV en Nicole Sloot van Agriterra pitchten hun praktijkverhaal. De dansers van Coöperatie Emoves verzorgden drie dynamische optredens.

Joris Luyendijk sloot met zijn inspirerende talk het inhoudelijke programma van De Nationale Coöperatiedag 2017 af. Generaties zijn cultureel verschillend van elkaar. Het is niet vanzelfsprekend dat het gesprek tussen hen in de coöperatie tot stand komt. Joris Luyendijk deed met www.kunnenwepraten.nl een experiment om mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar in gesprek te brengen.

We kijken terug op een mooie Nationale Coöperatiedag 2017. In 2018 hopen we veel mooie ervaringsverhalen te kunnen delen van coöperaties die met Generation [X]change aan de slag zijn.
Op www.cooperatie.nl/generation-xchange is een roadmap van dit themajaar beschikbaar. Een dossier met inspirerende filmpjes en tools. De 6 pitches zullen binnenkort eveneens te zien zijn op de website. Ook in de NCR-uitgave Coöperatie die op 15 december a.s. zal verschijnen zal een impressie van De Nationale Coöperatiedag  2017 en het projectjaar te vinden zijn. En nu aan de slag!

24 november 2017