Jongeren en coöperaties

De wereld wordt complexer en verandert snel. Het lezen van trends en het ontwikkelen van een passende aanpak is van essentieel belang. Daarin kunnen jongeren een belangrijke rol spelen, zeker ook voor coöperaties. Zij zijn opgegroeid in een ander tijdsgewricht en verschillen mede daardoor in samenwerking en communicatie van oudere leeftijdsgroepen. Juist de samenwerking tussen generaties zorgt voor een winnende formule.
2017 zal voor NCR voor een belangrijk deel in het teken staan van het versterken van de stem van jongeren. Het zal ook het thema worden van De Nationale Coöperatiedag op 23 november a.s. Met jongeren en de coöperaties wordt intensief opgetrokken om knelpunten te inventariseren, maar vooral ook oplossingen hiervoor te ontdekken.

16 december 2016