Jaarthema 2018: De Coöperatieve Dialoog

'Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten.
In het themajaar 2018 kunnen NCR-leden laagdrempelig kennismaken en experimenteren met het voeren van een goede coöperatieve dialoog. De resultaten en ervaringen van de deelnemende coöperaties worden breed gedeeld, om zo ook elkaar te inspireren. Op 19 april a.s. zal tijdens de ALV met Proeftuin De Coöperatieve Dialoog aan de hand van verschillende methodieken kennisgemaakt worden met manieren om met coöperatieleden te komen tot gedragen menings- of besluitvorming.

De dossierpagina De Coöperatieve Dialoog zal steeds meer informatie en inspiratie gaan bevatten. Nu is daar onder meer de themajaar-brochure De Coöperatieve Dialoog te vinden.
Samen innoveren? Doe mee!

21 maart 2018