De Coöperatieve Dialoog

In het themajaar 2018 hebben NCR-leden kennisgemaakt en geëxperimenteerd met het voeren van een goede coöperatieve dialoog. ‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten. De coöperatieve dialoog slaat de brug tussen de verschillende belangen, rollen en kwaliteiten die er binnen de coöperatie te vinden zijn. Het webdossier De Coöperatieve Dialoog bevat informatie over de grondslagen van de dialoog en de verschillende methodieken om dialoog te voeren. Filmpjes geven inspiratie en laten zien wat de coöperatieve dialoog betekent voor de verschillende rollen en functies binnen de coöperatie. De Nationale Coöperatiedag 2018, waar ruim 240 vertegenwoordigers van 62 coöperaties elkaar ontmoetten, stond ook in het teken van het jaarthema. Heeft u de filmimpressie al gezien?

Hoe kom je tot een gedragen menings- en besluitvorming? Bezoek het dossier met achtergrondinformatie, interviews, inspiratie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en tools. Genoeg informatie om binnen uw eigen coöperatie aan de slag te gaan met dit thema! Uiteraard volgen we graag uw verhaal over hoe er binnen uw coöperatie samengewerkt wordt om de coöperatie toekomstbestendig te maken. We nodigen u uit om uw ervaringen te delen zodat we deze kunnen toevoegen aan het dossier.

28 december 2018