De coöperatie en privacywetgeving

Coöperaties en hun leden verwerken tal van gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens. Als opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) gaan gelden. Onder de AVG gelden er verplichtingen voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor coöperaties betekent de ledenstructuur nog een extra dimensie in deze regelgeving, omdat deze van toepassing is op de individuele leden van een coöperatie, maar mogelijk ook op de coöperatie en haar leden tezamen.

Op woensdag 28 maart 2018 organiseert NCR voor leden een mini-symposium rond de AVG. Tijdens het symposium gaan mr. Lotte Pouw en mr. Sabina Kloppers van Van Benthem & Keulen Advocaten in op de specifieke coöperatieve context van deze regelgeving. Het maartnummer van Coöperatie zal een artikel over dit thema bevatten.

23 februari 2018