Bezoek van het Nederlands Koninklijk Paar, 10 oktober 2018

      

Gemeenschappelijk persbericht van Genossenschaftsverband en NCR

Coöperaties tonen het Nederlands Koninklijk Paar bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Coöperatieve organisaties starten grensoverschrijdende samenwerking

Mainz - Koningin Máxima en Koning Willem-Alexander hebben naar aanleiding van het ‘Raiffeisen-Jubileumjaar’ 2018 op de eerste dag van hun werkbezoek in Rijnland-Palts Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers van coöperatieve organisaties ontmoet. In het kader van een lunch op uitnodiging van Malu Dreyer, minister-president van Rijnland-Palts, toonden de coöperaties het Koninklijk Paar innovatieve ideeën en duurzame concepten voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het bezoek van het Koninklijk Paar maakt deel uit van een reeks van festiviteiten voor het 200ste jubileum van wereldwijd bekend sociaal hervormer en vader van het coöperatieve gedachtegoed Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Ralf W. Barkey, bestuursvoorzitter van het Genossenschaftsverband (vereniging van coöperaties), benadrukte in zijn tafelspeech de moderniteit van coöperatieve oplossingen: “Coöperatieve organisaties kunnen in een subsidiair georiënteerd Europa een belangrijke rol spelen, als het gaat om hoe men de economische, sociale en culturele realiteit gezamenlijk vormgeeft. Zelfhulp en zelforganisatie maken momenteel een renaissance door”.
Barkey werd gesteund door zijn Nederlandse collega Arjen van Nuland, directeur van de Nationale Coöperatieve Raad: “Coöperaties hebben al meer dan 100 jaar laten zien dat ze burgers en individuen door samenwerking versterken en vormen daarmee een belangrijke pijler onder zowel de samenleving als de economie. Juist in tijden van groeiend populisme en stijgende onzekerheid, stabiliseren coöperatieve ondernemingen de economie en samenleving. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een rechtvaardige verdeling en economische stabiliteit.”

Voorafgaand aan het bezoek van het Koningspaar vond er een ontmoeting plaats tussen 20 vertegenwoordigers van coöperatieve organisaties met als hoofddoel een grensoverschrijdende uitwisseling. De focus lag op de vraag hoe coöperaties op lokaal en regionaal niveau een bijdrage zouden kunnen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en de lokale economie. In beide landen worden coöperaties opgericht door burgers wanneer de markt faalt of wanneer bepaalde faciliteiten niet beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er in Nederland als ook in Duitsland talrijke voorbeelden van openbare voorzieningen zoals nutsvoorzieningen, glasvezelnetwerken, energieproductie, lokale detailhandel en medische zorg die met succes door coöperaties worden geëxploiteerd.

Het bezoek van het Koningspaar was de gelegenheid om een samenwerking tussen de Genossenschaftsverband en de Nationale Coöperatieve Raad te starten. Naast het delen van kennis en ervaring zullen grensoverschrijdende coöperatieve initiatieven hierdoor beter gestimuleerd en ondersteund worden. Van Nuland: “Raiffeisens gedachtegoed mag dan wel meer dan 150 jaar oud zijn, het is relevanter en actueler dan ooit. Dat zien we in beide landen”.
Barkey voegde daaraan toe: “We moeten ervoor zorgen dat coöperaties in Europa hun sociale potentieel nog beter kunnen ontwikkelen. Hiervoor hebben we ook meer grensoverschrijdende coöperatieve oplossingen nodig”.


Meer informatie bij het bericht van NCR en het bericht van Genossenschaftsverband:

NCR (Nationale Coöperatieve Raad) is de vereniging van en voor Nederlandse coöperaties. NCR is het kenniscentrum voor en platform van de coöperaties en behartigt hun belangen.
Nederland kent een sterke coöperatieve sector. Coöperaties bevinden zich in alle sectoren van de Nederlandse economie; van financiële dienstverlening en land- en tuinbouw tot de zorg- en energiesector. Van grote internationale ledenorganisaties tot lokale initiatieven. Ongeveer 18% van het B.B.P. wordt door coöperaties gegenereerd. Samen hebben Nederlandse coöperaties zo’n 25 miljoen lidmaatschappen.

Het Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. behartigt de belangen van zo’n 2.800 ledenorganisaties in 14 Duitse deelstaten, die samen ongeveer 8 miljoen leden hebben. Daarnaast is het Genossenschaftsverband verantwoordelijk voor onderzoek, advies en opleidingen voor zijn leden. Als moderne dienstverlener begeleidt de koepelorganisatie bedrijven uit de financiële sector, landbouw, handel, dienstverlening, energie, logistiek en vastgoed. Het verband heeft kantoren in Neu-Isenburg, Düsseldorf, Hannover, Baunatal, Berlin, Forsbach, Leipzig, Münster, Rendsburg en Schwerin.

Bericht van Koninklijkhuis.nl over dit werkbezoek: Koninklijk Paar bezoekt Rijnland-Palts en Saarland - programma. De toespraak van de Koning is eveneens beschikbaar. 

200 jaar geleden werd Friedrich Wilhelm Raiffeisen geboren. Hij werd één van de grondleggers van de coöperatieve gedachte waarbij zelfhulp een belangrijk principe is: zelfredzaamheid door zelforganisatie en zelfbestuur. Wilbert van den Bosch schreef hierover in maart 2018 een artikel voor de NCR-uitgave Coöperatie: Raiffeisen 200 jaar - Wereldverbeteraar die nog niet klaar is

10 oktober 2018