Programma 2018

Overzicht aanbod NCR Coöperatie Academie 2018 (download)

NCR Basiscursus Coöperatie
Dit is een inleidende cursus voor beginnende coöperatiebestuurders of ledenraadsleden. Ook voor medewerkers van de coöperatie is deze cursus heel interessant. In één dag leert u de belangrijkste kenmerken en achtergronden van de coöperatie en over de besturing, financiering en ledenbetrokkenheid. Omdat de groep gemengd is, steekt u ook veel op van andere coöperaties. Klik hier voor meer informatie.
    Kosten*:  gratis voor de eerste twee deelnemers van een coöperatie, daarna € 125,- p.p.
    Data:        1 februari, 14 juni, 21 september
    Locatie:    respectievelijk Emmeloord, Waardenburg, Oosterhout

NCR Cursus Effectief functioneren in de Ledenraad
Heeft u de Basiscursus gevolgd en zit u in een Ledenraad? Dan is deze cursus een mooie vervolgopleiding. De cursus duurt één dag en gaat dieper in op de verhouding tussen ledenraad, bestuur en raad van commissarissen en de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen. Ook leert u meer over hoe u leden bij het coöperatiewerk kunt betrekken.
    Kosten*:  € 495,- (€ 660,- voor niet-leden NCR)
    Data:        najaar 2018
    Locatie:    NCR ‘Huis van de coöperatie’ te Houten

NCR Cursus Effectief functioneren als bestuurder of toezichthouder
Bent u bestuurder of toezichthouder geworden? Dan zit u heel dicht op het coöperatieve bedrijf én bewaakt u de belangen van de leden. U moet weten waarom uw coöperatie voor een bepaald besturingsmodel heeft gekozen en uw rol daarin goed kunnen duiden. En u wilt ook effectief uw rol in de coöperatie spelen. In deze tweedaagse cursus leert u dat, en oefent u er ook mee aan de hand van praktijkvoorbeelden.
    Kosten*:  € 895,- (€ 1.195,- voor niet-leden NCR)
    Data:        najaar 2018 (2 dagen)
    Locatie:    NCR ‘Huis van de coöperatie’ te Houten

NCR Leergang Voorzitters van coöperaties
Bent u voorzitter geworden van een kleine of middelgrote coöperatie? Of voorzitter van een commissie of een ‘district’ in een grote coöperatie? Dan komt er veel op u af. U bent verantwoordelijk voor de grote lijnen, leidt een team bestuurders en bent actief in het spel met de leden(raad), de directie, commissarissen en de buitenwereld. In deze driedaagse leergang leert u hoe dat allemaal werkt, oefent u veel in praktijksituaties en vindt u een stijl van voorzitten die bij u past.
    Kosten*:  € 1.395,- (€ 1.850,- voor niet-leden NCR)
    Data:        najaar 2018 (drie dagen)
    Locatie:    NCR ‘Huis van de coöperatie’ te Houten

NCR Peer Groups
Hoe ziet mijn coöperatie er over een paar jaar uit? Hoe geef ik vorm aan coöperatief leiderschap? Hoe ‘voelt’ mijn coöperatie en kan dat beter? Dit zijn vragen die bij veel bestuurders, toezichthouders en directeuren van coöperaties leven. Vragen die geen eendimensionale antwoorden hebben, die het verdienen om ‘beschouwd’ te worden en vergeleken met denkbeelden van collega’s van andere coöperaties. In ons Peer Group programma bieden we vier intervisiebijeenkomsten voor een groep bestuurders en een groep directeuren, voorafgegaan door een gezamenlijke conferentie. Onder deskundige begeleiding van een coöperatie specialist en bij elke sessie een inleiding door een top-gastspreker. Klik hier voor meer informatie.
    Kosten*:  € 2.490,- inclusief lunches en diners
    Data:        21 februari | 14 maart | zomerexcursie | 14 november | 12 december
    Locatie:    midden van het land

NCR Snelcursus Financiële sturing van coöperaties
De financiële aspecten van een coöperatie verschillen wezenlijk van die van gewone ondernemingen. Financieringslijnen lopen anders, de bestemming van het exploitatieresultaat loopt anders, de tenaamstelling van vermogensbestanddelen kan enorm complex zijn. Als bestuurder, commissaris of ledenraadslid moet u hier kennis van hebben, opdat u verstandige keuzes maakt op financieel gebied en de professionals uit het coöperatieve bedrijf deskundig tegenspel kan geven. Tegelijkertijd moet u niet op de stoel van de professional gaan zitten en diens taak overnemen. In deze eendaagse cursus leert u precies dat: u leert aan welke knoppen u in de coöperatie kunt draaien en wat daarvan de financiële effecten zijn. Een cursus speciaal voor mensen zonder financiële achtergrond.
    Kosten*:  € 495,- (€ 660,- voor niet-leden NCR)
    Data:        najaar 2018
    Locatie:    NCR ‘Huis van de coöperatie’ te Houten

NCR Training ‘Vragen stellen met impact’
Bent u ledenraadslid of commissielid en wilt u bij het bestuur of de Raad van Commissarissen uw punt maken en invloed uitoefenen op het beleid? Bent u bestuurder of toezichthouder en wilt u van leden weten wat ze belangrijk vinden dat de coöperatie voor ze doet? Of wilt u de directie van het coöperatieve bedrijf bevragen over de strategie en de resultaten? Dat kan best ingewikkeld en spannend zijn! In deze eendaagse training leert u de basisbeginselen van het impact maken door beter vragen te stellen. U leert de theorie en past die vooral ook toe in oefensituaties.
    Kosten*:  € 495,- (€ 660,- voor niet-leden NCR)
    Data:        najaar 2018
    Locatie:    NCR ‘Huis van de coöperatie’ te Houten

NCR Cursus Leden meer betrokken krijgen, hoe werkt dat? (try out)
Ledenbetrokkenheid is een veelomvattend begrip. Wat houdt het in, wat is de relatie van de leden met de coöperatie en hoe versterkt u hun band met de coöperatie? De NCR Coöperatie Academie ontwikkelt hier momenteel een cursus voor. In 2018 willen we die een paar keer uitproberen om het programma verder aan te scherpen. De cursus is vooral bedoeld voor medewerkers verantwoordelijk voor coöperatiezaken en bestuurders van coöperaties.
    Kosten:  gratis! (voor leden NCR)
    Data:      najaar 2018
    Locatie:  NCR ‘Huis van de coöperatie’ te Houten

NCR Workshop ‘Hoe stel ik een opleidingsplan op?’
Een eendaagse workshop voor medewerkers van coöperaties met ‘opleiding’ in hun portefeuille. In de workshop leert u hoe u ‘opleiden’ in de cultuur van de coöperatie verankerd krijgt en hoe u dit heel praktisch vertaalt naar goed behapbare opleidingsplannen voor bestuurders, toezichthouders, ledenraadsleden en misschien ook commissies en de jongerenraad. Aan het einde van de workshop heeft u een stappenplan voor uw coöperatie en kunt u aan de slag. Desgewenst met hulp van de NCR Coöperatie Academie.
    Kosten:  gratis! (voor leden NCR)
    Data:      najaar 2018
    Locatie:  NCR ‘Huis van de coöperatie’ te Houten

* Alle bedragen exclusief 21% BTW

Het hele overzicht van het aanbod van de NCR Coöperatie Academie in 2018 is hier te downloaden.