Het vakblad Coöperatie

Coöperatie is een kwartaaluitgave van NCR en biedt bestuurders, management en toezichthouders van coöperaties, en andere geïnteresseerden in coöperatief ondernemen, achtergrondinformatie en analyses. Specifieke coöperatiethema’s zoals ledenbetrokkenheid, financiering en governance vormen de rode draad. Ook op de bijbehorende trends, best practices en dilemma’s wordt ingegaan.

Zowel op papier als digitaal

Abonnees krijgen de papieren versie toegestuurd en hebben toegang tot de digitale verrijkte versies van de artikelen. Ook zijn de artikelen op dit platform te downloaden als PDF, of is het gehele blad als PDF te vinden.

Kosten

NCR-leden komen in aanmerking voor gratis abonnementen. Niet-leden betalen € 35 per jaar (exclusief 9% BTW) voor Nederlandse verzendadressen.