Aanvullende informatie energiecoöperaties

Speciaal voor energiecoöperaties heeft HIER opgewekt in samenwerking met NCR onlangs een basiscursus Coöperatie ontwikkeling georganiseerd. Er waren in mei en juni drie cursusbijeenkomsten op verschillende locaties. De basisprincipes van coöperaties, de verhouding tussen bestuur en uitvoering, hoe zeggenschap geregeld is, maar ook de financiële aspecten en het ledenbeleid waren cursusthema's. Daarbij ging het niet alleen om theorie, maar ook om de uitwisseling van ervaringen vanuit de eigen coöperaties van de deelnemers.

De NCR-kwartaaluitgave Coöperatie bevat artikelen die wellicht relevante achtergrondinformatie verschaffen. Enkele pdf-versies van artikelen zijn hier beschikbaar:

Heeft u onze animaties van de bestuurlijke modellen van coöperaties al gezien? We zouden u graag ook willen wijzen op de korte film 'Het coöperatieve landschap in Nederland'. Hierin schetsen we een beeld van het belang van onze coöperaties in én voor Nederland!

NCR is de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. Wij geloven in de kracht van de coöperatie en benutten die in het belang van onze leden. Samen versterken we namelijk het coöperatief ondernemerschap. Meer dan 100 leden, waaronder ODE Decentraal, zijn verbonden aan NCR en we zien het als opdracht om kennis te ontwikkelen en te delen. Ook door de mensen van de coöperaties te verbinden.